Medische verbruiksmiddelen

WEBSHOP

Medische apparatuur

PROJECTINRICHTING

Service en onderhoud

SERVICE & ONDERHOUD

Ambulance & Spoed

URGENTIE

Medische verbruiksmiddelen

WEBSHOP

Medische apparatuur

PROJECTINRICHTING

Service en onderhoud

SERVICE & ONDERHOUD

Ambulance & Spoed

URGENTIE

Voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus bij QRS

 

Om besmettingen met het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, is een zeer zorgvuldige aanpak van groot belang. Binnen QRS hanteren wij daarom protocollen volgend op de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. De veiligheid en gezondheid van onze klanten, relaties en medewerkers staan voorop. Zonder de continuïteit van onze medische dienstverlening in gevaar te brengen. De juiste medische hulpmiddelen op de juiste tijd en op de juiste plaats blijven leveren, heeft immers onze allerhoogste prioriteit.

Onze aanpak tegen het virus startte met interne protocollen die sinds 28 februari van kracht zijn gegaan in onze organisatie. Hierin staan maatregelen naar landelijke richtlijnen opgenomen, zoals het volgen van het reisadvies van het ministerie, een zorgvuldige persoonlijke hygiëne, het beperken van direct contact met externen en geen handen schudden. Op 7 maart hebben we tijdelijk onze maatregelen verder aangescherpt door ook medewerkers die verkouden zijn te verzoeken om vanuit huis te werken of thuis te blijven. Dit naar aanleiding van het ingrijpende advies van de FOD Volksgezondheid.

We realiseren ons dat de genomen maatregelen impact kunnen hebben op u en onze collega’s. We sluiten niet uit dat verdergaande maatregelen nodig kunnen zijn. Deze zijn momenteel echter nog niet aan de orde. Wel hebben we ons actief voorbereid met een gedegen continuïteitsplan. Naar aanleiding van landelijke veranderingen brengen we, indien nodig dagelijks, aangescherpte aanpassingen in het plan aan waar nodig.

Partnerschap

Partnerschap staat bij QRS hoog in het vaandel.

Wij zijn uw partner voor een uitgebreid, zeer divers assortiment aan producten en merken. Hieronder een breed scala van de merken die wij vertegenwoordigen.

Voor velen opereren wij als exclusieve partner waarbij maatwerk en kwaliteit voorop staat.